TARIFES

Obtenció del Permís de Conduir 45 €
Renovació del Permís de Conduir 70 €
Nàutica 45 €
Armes 65 €
Animals Potencialment Perillosos 65 €
Certificats ordinaris 45 €


Per a la renovació del carnet de conduir, cal pagar les taxes fixades pel Ministeri de l'Interior que s'abonaran al mateix Centre Mèdic i que van en funció dels anys pels que es doni el carnet.